4.05.21 г.

По повод своята 20-годишнина Държавната агенция за закрила на детето създава „Алумни“ клуб на Съвета на децата към председателя на ДАЗД. Мотото на кампанията е „Включи се и заедно ще направим повече деца щастливи!“, като това е възможност не само за добра приемственост между бившите и настоящи членове на Съвета, а и начин да се организират и провеждат още повече значими събития, свързани с живота и правата на децата.

„Всеки един от Вас с ентусиазма, идеите и всеотдайността си е допринесъл да се чуе гласа на децата у нас и е участвал в кампании, инициативи, внасянето на становища и предложения. С включването си в „Алумни“ общността Вие можете да продължите да реализирате идеи и да помагате за общата ни кауза да се чува все повече детския глас.“, обръща се в поканата си председателят на ДАЗД г-жа д-р Елеонора Лилова.

„Алумни“ клубът има за цел да развитие и насърчи ползотворните взаимоотношения, както между членовете и приятелите на Детския съвет, така и в лицето на ръководството и екипа на ДАЗД. Водени от желанието да се съхрани чувството на гордост сред членовете на Съвета, като проводник на идеите, мислите и чувствата на децата в България, от агенцията призовават всеки, който има някаква професионална и емоционална връзка със Съветa на децата към председателя на ДАЗД да стане член или приятел на клуба.

„Съветът на децата към председателя на ДАЗД ни научи да се вслушваме в детския глас, да сме полезни, вдъхновени и вдъхновяващи, обичани и обичащи. В него всички сме едно цяло и всеки винаги е готов да помогне на другия! Включи се и ти в нашето семейство на „ТОП децата“, защото заедно сме по-силни!“, споделят и членовете на Детския съвет.

Източник: ДАЗД