Още два дома за деца, лишени от родителска грижа, преустановяват дейността си

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и след решение на Общинския съвет – Пловдив, от март 2014 г. се закрива Домът за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович“ – един от трите с този профил в града. След активни действия от страна на дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, за децата от дома са предприети други мерки за закрила в семейна среда, вследствие на което в специализираната институция няма деца.

По-рано през февруари т.г. преустанови своята дейност и домът за деца в град Попово, област Търговище. Община Попово е реализирала проект „Саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел предоставяне на услуги за деца, лишени от родителска грижа“, реализиран по Оперативна програма „Регионално развитие“. Изградени са два Центъра за настаняване от семеен тип за децата, където в близка до семейната среда условия и начин на организация за живеене децата ще се обгрижват и подготвят за самостоятелен живот. Заедно с двата центъра беше открит и Център за обществена подкрепа в общината, който ще предоставя подкрепа чрез консултативна дейност за психологическа подкрепа на децата и семействата от региона.

Предприетите действия в общините Попово и Пловдив са в съответствие с областните и общинските стратегии за развитие на социалните услуги в област Търговище и област Пловдив, както и в изпълнение на годишните планове за развитие на социалните услуги в двете общини.

За юни 2014 г. е планирано да преустанови своята дейност и Домът за деца в с. Дрен.

Закриването на домовете за деца, лишени от родителска грижа, е планиран процес и неговото изпълнение обединява усилията и действията на всички държавни институции и гражданския сектор. През миналата 2013 г. бяха закрити 14 специализирани институции за деца, а от началото на 2014 г. – три дома за деца, лишени от родителска грижа.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории