ДДЛРГ в с. Бързица, Варна затвори врати

С административен акт на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане на 1 май 2015 е закрит Домът за деца, лишени от родителска грижа, в село Бързица, община Провадия, област Варна. Всички деца от Дома са изведени и настанени в алтернативни форми на грижа, резултат от провежданата общинска политика в съответствие с областната и общинската стратегия за развитие на социалните услуги. С това е постигната основната цел на програмата – децата в риск да бъдат интегрирани в близка до семейната среда.

Закриването на специализираната институция и откриването на нови социални услуга в общността е част от Националната стратегия за развитие на социалните услуги – „Визия за деинсттуционализация на децата в Република България“. Като активен партньор в този процес, Агенцията за социално подпомагане съдейства за изпълнение на дейностите по на деинституционализация на грижите за деца, като оказва пълна подкрепа и помощ при планирането и развитието на необходимите нови социални услуги на територията на цялата страна.

След закриването на Дома в с. Бързица действащите домове за деца, лишени от родителска грижа, остават 45, а тези за деца с умствена изостаналост 19.

 

Источник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории