Обществено обсъждане на местоположението на седемте нови социални услуги на Община Пловдив ще се състои на 26 февруари в  Дома на културата „Борис Христов“ от 10.00 ч. Градската управа е бенефициент по проекта, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и Център за обществена подкрепа ще бъде обособен в сградата на ул.“Д. Цончев“11, която е с 3 крила и  площ от 930 кв. м. и може да бъде преустроена и реконструирана по подходящ начин и с минимални средства и намеса, пише в обявата на градската управа.

Два Центъра за настаняване от семеен тип за деца се предвиждат по проекта. Единият се намира на ул.“Ст.  Михайловски“ 13, с площ от 330 кв.м. и представлява едноетажна масивна сграда с прилежащи сервизни постройки – кухня, санитарно помещение. Другият –  на ул.“Петрова нива“ 51, с площ от 343 кв. м., представлява две двуетажни основни и няколко обслужващи помещения. И за двете съществуващи сгради се предвижда извършване на реконструкции, обновяване и довършителни работи, допълват още от администрацията.

Същите дейности са предвидени за наблюдаваното жилище за младежи от 18 – 21 г. в апартамент в бл. 268 в район „Тракия“, който е с площ от 100 кв.м и  включва спални помещения, мокри и сервизни помещения и кухня.