За трета поредна година Комплексът за социални услуги за деца и семейства се включи в инициативата Национални информационни седмици на осиновяването, организирана от Българска асоциация „Осиновени и осиновители” /БАОО/.

По време на националните информационни седмици в периода 25.09 – 09.10.2017 г. се провеждат много събития в различни градове в страната, срещи с осиновени хора, семейства с осиновени деца и специалисти, работещи по темата. Тази година фокусът е върху родителството, като основополагащ фактор за развитието на всяко дете. Мотото е „Не си сам! Осиновителите сме навсякъде!“. В чисто житейски план всеки от има нужда от подкрепата на хора, които вървят по същия път. В социален план отстояването на правата на осиновени и осиновители би било ефективно единствено, ако те са обединени и изпращат ясни и еднозначни послания към обществото ни.

Част от програмата включва представяне на книгата на Дора Прангаджийска “Благодаря ти Мамо! Пътят на осиновения от гнева до прошката“.

В Пловдив се случиха две събития, посветени на осиновяването.

Среща на професионалисти, която даде възможност за обсъждане на предизвикателствата пред работещите – представители на Отдел „Закрила на детето” и социални услуги – социални работници, психолози, педагози и др., които в своята работа се срещат с осиновени деца и техните родители. Представянето на книгата „Благодаря ти мамо!” провокира поредица от лични и професионални въпроси към авторката. Основната тема бе свързана с т. нар. „тайна на осиновяването” и подходящата възраст на която е подходящо детето да научи, че е осиновено. Специалистите дискутираха, че индивидуалността на всяко дете, определя и подходящия момент за разговор за осиновяването, и с всеки следващ етап от неговото развитие информацията се допълва и обогатява. Бе коментирана практиката за смяна на името. Повечето споделени мнения се обединиха около хипотезата, че в съзнанието на детето остава „спомен” за името с което е било наречено, когато се е родило и промяната му не е препоръчителна.

Изпълнена с емоции и вълнения протече срещата на осиновители и осиновени, по време на която между кандидат-осиновители, родители, осиновили деца, осиновени и специалисти се дискутираха предизвикателствата, разочарованията и даровете, които осиновяването носи.

Представянето на книгата отвори важни теми за аудиторията от родители и им даде поле за въпроси. Отново бе засегната темата за споделянето с детето на неговата история и произход както и страховете, свързани с узнаването, че е осиновено и търсенето на жената, която го е родила. Дискусията изведе един важен извод – кризите в поведението на детето много често са свързани с неговите възрастови особености и са характерни за всички деца на тази възраст, те не са провокирани от акта на осиновяване, нито са лично насочени към осиновителите. Стремежът за перфектно родителство и страхът от провал, обаче, карат семействата да мислят, че всяка бурна реакция е последица от осиновяването. Групата се обедини около мисълта, че няма идеални родители и няма разписана рецепта за родителство.

Децата пък участваха в уъркшоп за месене на хляб, воден от Мрежа Хлебни къщи и озаглавен „Да замесим семейство”. Началото бе посветено с „театър на трохите” и рисуване в брашното на своето семейство и любовта му. В последствие хлябът бе замесен от бяло и лимецово брашно, защото брашната са различни както и хората. Добавихме сол и захар, защото в живота има тъжни и весели моменти. Всеки отнесе своя хляб вкъщи, където да втасва чак до сутринта, защото семейният живот и динамика изискват много търпение, а яденето на хляба всички заедно, ни напомня за това колко е важно споделянето.

За случването на всичко КСУДС благодари на БАОО за подетата инициатива, на Мрежа Хлебни къщи за изпълненото с емоции месене на хляб и на Читалище „Алеко Константинов” за любезното домакинство.

източник: Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив