В интервю за КМЕТА.bg министърът на труда и социалната политика Деница Сачева информира, че правителството има готовност да посрещне евентуална епидемична вълна от коронавирус и грип, каквато се очаква през късната есен, като допълни, че голяма част от социалните и икономическите мерки ще продължат да действат до края на годината.

Деница Сачева, министър на труда и социалната политика: „Програмите за социален патронаж и личните асистенти действат. Имаме готовност да продължим програмата „Топъл обяд“, която изтече на 30 юни. Мярката 60/40 ще продължи да действа до 30 септември с готовност да бъде удължена до края на годината. Имаме и две нови мерки, които обявихме, че стартират от 1 юли. За транспортния сектор сме отделили ресурс в размер на 40 млн. лв. по Оперативна програма „Човешко развитие“. Ще даваме по 290 лв. допълнително към заплатата в „Автобусни превози“ и в туризма. Другата мярка, която сме предвидили, е за наемане на безработни и тя е в размер на 160 млн. лв. И двете са планирани до края на годината. От наша гледна точка това, което е могло да бъде планирано предварително, е направено с такъв хоризонт, че да смекчи евентуална втора вълна на коронавируса.“

По темата за социалното включване и инвестициите в обучение министър Сачева каза, че към момента са планирани 4,5 млрд. лв. за програмата за развитие на човешките ресурси в рамките на следващите 7 години.

Деница Сачева, министър на труда и социалната политика: „Приоритет номер едно остава насърчаването на заетостта и развитието на уменията. По отношение на социалното включване са предвидени 2 млрд. лв. Ще работим по деинституционализацията и развитието на социални услуги за възрастни хора. Това е тема, на която трябва да обърнем сериозно внимание, защото тя е много важна от гледна точка на демографията и от гледна точка на осигуряване на инфраструктурата за тези услуги. Що се отнася до заетостта, основният акцент е, че поне 15% от тези средства ще отидат за млади хора, за тяхното насърчаване да се включат в пазара на труда. Особено силен акцент ще поставим върху тези млади хора, които нито учат, нито работят.“

По въпроса за това как ще бъдат подкрепени общините във връзка с необходимостта от кадри и средства, за да предоставят качествени социални услуги, г-жа Сачева каза, че тепърва ще има нужда от много инвестиции както в човешки капитал на хора, които да работят в тази сфера, така и в инфраструктурата и Законът за социалните услуги дава тази нормативна база и това основание, на което да се търсят допълнителни финансови средства.

Деница Сачева, министър на труда и социалната политика: „Включително и в следващия програмен период бихме могли да имаме проекти, които да са насочени към общините и към изграждане на техния капацитет. Ние започнахме работа по изработване на стратегия за развитие на човешките ресурси в социалния сектор, където Националното сдружение на общините ще има възможност да даде своите предложения. Искаме да имаме добро ежегодно планиране на кадрите, които учат и после биха искали да работят тази професия.“

Цялото интервю може да прочетете ТУК.

Източник: КМЕТА.bg, 14.07.2020 г.