Десетки родители и деца, представители на институции и неправителствени организации посетиха Здравно-информационния център в Деня на отворени врати по проект „СВЕТИЛНИК – социално включване чрез единодействие на терапевти и институции за леснодостъпни, нови, интегрирани консултации“. Инициативата е част от дейностите за публичност на проекта и се проведе от 10 до 12 часа в сградата на Филиал „СВЕТИЛНИК“ на ЦДГ „Червената шапчица“, за да популяризира и покаже на място възможностите за безплатни прегледи и консултации. Изграденият по проекта център днес прие деца и родители от целия град, в това число и от кв. „Тракцията“. Те разгледаха специализираните кабинети, залата за групови срещи, запознаха се с възможностите да получат безплатни консултации по образователни, социални, юридически и здравни теми. В рамките на 2 часа консултантите се срещнаха с нови потребители и раздадоха информационни материали и пакети с подаръци според възрастовите групи. Най-малко 30 родителите на деца на възраст до 3 г. получиха пакети с полезни аксесоари за бебета. Над 80 деца във възрастовата група 3-7 години бяха зарадвани с пособия за предучилищно образование и първи клас. В залата за групова работа посетителите имаха възможност да се запознаят с мултимедийна презентация и видеоклипове за реализираните до този момент дейности, постигнати резултати и това, което предстои в плана на проекта.

По проект „СВЕТИЛНИК – социално включване чрез единодействие на терапевти и институции за леснодостъпни, нови, интегрирани консултации“ се предоставят 4 интегрирани социални услуги: „Здравна консултация за деца“ (от 0 до 3 и от 3 до 7-годишна възраст), „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, „Формиране и развитие на родителски умения“ и „Семейно консултиране и подкрепа“. Те се предоставят от консултанти – педиатър, гинеколог, психолог, специален педагог, юрист, акушерка, медицинска сестра, социални работници и медиатори, избрани с конкурс по процедура на Световната банка и МТСП. Специалистите в услугите работят предимно с жители на кварталите „Чародейка“, „Дружба“, „Мальовица“, „Новата махала“ и „Родина“ и представители на целевите групи в общността.

„СВЕТИЛНИК – социално включване чрез единодействие на терапевти и институции за леснодостъпни, нови, интегрирани консултации“ е проект на Община Русе, на обща стойност 1 340 216,47 лв., безвъзмездно финансиране от Световната банка по Проекта за социално включване на МТСП. В рамките на тези средства е изградена детска градина и здравно-информационен център за интегрирани социални услуги на стойност 1 096 920,44 лв., с обзавеждане и оборудване на стойност 107 245,10лв. и безплатни за потребителите услуги, финансирани по проекта със 136050,93лв. Период на изпълнение 19.07.2012г.-30.09.2015г.

Здравно-информационният център бе отворен през целия ден, като след 12 часа консултанти приемаха представители на целевите групи по проекта.

 

Източник: Дарик нюз

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории