Детелина Николова: Зад всеки потоп стоят нерешени проблеми

detelina nikolovaВарна и Добрич бяха двата града, които най-много пострадаха от неотдавнашния потоп, удавил България. „Стандарт“ попита добричкия кмет Детелина Николова какви са щетите и как могат да бъдат решени проблемите.
Николова, която кара трети мандат като градоначалник, е председател на УС на Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“ и член на УС на НСОРБ.

 

– Г-жо Николова, каква е равносметката от бедствието, което сполетя града? Какво ще стане с хората, които ще останат без домове?

– Такова опустошително бедствие не е сполетявало Добрич от 1949 г. насам. Имаме много пострадали семейства и домакинства, чиито щети тепърва ще се изчисляват. Правим всичко възможно да помагаме на нашите съграждани. Създадохме кризисен център, в който преминаха повече от 150 души, които се нуждаеха от подслон и храна. Някои в момента са настанени в приюта към храм „Света Троица“, а други у роднини и приятели. До настоящия момент имаме подадени 740 заявления за нанесени щети след наводнението.

След направените обходи и съставени констативни протоколи от назначените комисии се установиха 16 срутени сгради, 28 опасни, 25 за укрепване, а за 20 няма окончателно становище на инженер – конструктори. Сред пострадалите общински обекти при наводнението са пътищата към местността Гаази баба, към стадион „Дружба“, 8 улици, 2 детски градини, 1 ясла, 5 училища, ДКЦ II, както и обекти, които са недвижими културни ценности – къщата музей „Адриана Будевска“ и къщата на Вида и Димитър Василеви. Освен това от наводнението пострада и съществуващата бетонова корекция на коритото на река Добричка и дере „Сердика“ с прилежащите водостоци.

Предстои изготвянето на количествено-стойностни сметки за възстановителните строително-монтажни работи за обектите. Както сами забелязвате, имаме много обекти, които пострадаха сериозно при наводнението и предстои тепърва изчисляване на щетите. Оценките за щетите върху частните жилищни сгради се изготвят и ще приключат в периода до 20 юли. До момента има 42 броя молби за настаняване на общо 155 души. Комисията, която назначих, обработва данните. Осъществи се пълна проверка на инсталации и подготовка от страна на общинското дружество „Жилфонд-инвест“ на боксониери, в които от днес започва настаняване на най-засегнатите граждани.

Тъй като нашият общински жилищен фонд е ограничен, предложихме на различните дарителски организации с набраните средства да се потърси възможност за закупуване на сглобяеми къщи за собствениците на имоти със срутени или премахнати сгради, където може. Застрахователите направиха своите огледи, както в частните, така и в публичните сгради, но все още няма обявени окончателни решения.

– Каква помощ очаквате от правителствената междуведомствена комисия?

– Най-важното беше да се работи по възстановяване на трафопостове и помпени станции, за да се отводняват терените и сградите. Трябваше време, а хората очакваха веднага подкрепа и това ги измъчи. В такива моменти се взимат решения с приоритет, което трудно се приема от пострадалите. Хората в мъката и стреса си търсиха някого за отдушник на напрежението, но по-късно всички осъзнаваха, че зад природното бедствие стоят много нерешени проблеми, включително личната подготовка и нагласа. Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет работи на основата на приет правилник, в който точно са посочени обстоятелствата, максималния размер на обезщетения при бедствия и аварии. След пълните описи на щетите, ще последва оценка и подготовка на пакет от документи за комисията.

– Каква е оценката Ви за реакцията на държавата при бедствието в Добрич?

– Не можеш да чакаш на някой друг в такъв момент. Като кмет поех пълна координация на всички служби /включително държавни/. С техните ръководители действахме в синхрон. Посетиха ни министър-председателят Пламен Орешарски, вицепремиерът Цветлин Йовчев, главен комисар на „Пожарна безопасност“ Николай Николов, министърът на отбраната Ангел Найденов. На място в Добрич дойдоха президентът Росен Плевнелиев и еврокомисарят Кристалина Георгиева. Изключителна подкрепа в аварийно-възстановителните работи получихме от армията.

– Пред какви трудности е изправена още общината и как се отразява на нормалната работа, нестабилната политическа ситуация и новите избори? Стана ли ясна методиката, по която общините ще могат да определят такса „Смет“?

– Съгласно измененията в Закона за местните данъци и такси от 1 януари 2015 г. общините трябва да разработят нова методика за определяне на план-сметката за такса смет, съобразена с изискванията на бизнеса. Таксата да се заплаща съобразно генерираното количество отпадък, а не на данъчна основа. Специално в община град Добрич това изискване е съобразено и всички юридически лица, фирми, бюджетни организации заплащат точно според количеството в зависимост от заявените съдове за ползване от тях. Остава проблемът при населението, където на този етап все още не е приложено изискването за заплащане в зависимост от количеството генерирани отпадъци. Работната група на Министерството на финансите и Националното сдружение на общините подготви методика в три варианта за изчисляване на таксата битови отпадъци според количеството, която предстои да бъде одобрена. Трудности ще има във връзка с изработване на нов софтуер и избора на варианти от общинските съвети.

Новата методика изисква достатъчно време за прилагането й и затова ГЕРБ внесе законопроект, в който срокът да бъде удължен до 1 януари 2016 г. Сроковете, които са определени за нови парламентарни избори, според мен не са проблем за срочното приемане на бюджета за 2015 г., тъй като общините имат 3-годишна прогноза, одобрена от общинските съвети и в момента тече подготовка за проектобюджетите за 2015 г.

– Добрич е от общините, изпълняващи проекти по оперативни програми. Къде и кои са слабите моменти на завършващия програмен период и какво вповече ще има за общините в новия? Кога очаквате да стартират програмите?

– Община Добрич действително е между активните общини, които кандидатстват и договарят проекти почти по всички възможни източници за привличане на финансиране. Смело можем да заявим, че натрупахме през тези седем години доста практически опит и експертен капацитет. Предходният период започна слабо, неясно. Създаде се известен момент на хаос, на липса на коoрдинация и информация при отваряне на първите схеми, разработване на проекти и кандидатстване.

Имаше много неясноти, пропуски в законодателството. През целия период управляващите органи променяха указанията за изпълнение и управление на проекти и въпреки това към днешна дата можем да кажем, че поне по някои оперативни програми, например „Регионално развитие“, има известен добър синхрон с управляващия орган. Най-големият проблем за Община Добрич е все още нерешения въпрос с водния цикъл, който, без да звучи помпозно, е най-стратегическият проект за града. Защото освен че ще реши сериозно проблеми, свързани с водоснабдяването, е предпоставка за бъдещи проекти за рехабилитация на улична мрежа и междублоковите пространства.

И ето, току-що дефинирахме най-големия проблем, липсата на интегрираност и синхрон между оперативните програми и ситуация, в която можеш да имаш проект за улици, а да нямаш за подземни комуникации. Подготовката за настоящия програмен период започна преди повече от 2 години с изработване на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. И с огромните очаквания, че дефинираният по-горе проблем ще бъде решен и ще кандидатстваме с интегрирани проекти по различните оперативни програми. Очаквахме закон за управление на еврофондовете.

Това обаче не се оправда, въпреки десетките становища, писма и коментари на НСОРБ към управляващите органи. Не само това, но и решението за ПИП „Растеж за устойчиво развитие“ по бюджета на държавата се оказа неудачен: създаде политически конфронтации и не се приложи ясно, открито и прозрачно, което породи недоверие и напрежение в общините.

Очакваме все пак Брюксел да упражни правилата за гарантиране съответствието на оперативните програми със стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж: да накара българските власти да спазят принципа за тематична концентрация на Европейския социален и инвестиционен фонд. Новите програми едва ли ще решат проблемите на общините, но ще бъдат със сигурност инструмент за устойчиво развитие и политики.

 

Източник: standartnews.com

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории