Момичетата и момчетата от Комплекса за социални услуги за деца и семейства научиха интересни неща за живота и бита на праисторическите хора – какви са били селищата им, как са намирали храната си, запознаха се с любопитни факти за светилищата и култовете им и пр. Децата решаваха праисторическа кръстословица, правиха с въглен пещерни рисунки и реставрираха праисторически съд. Събитието е част от проект „В дрехите на историята – обучение в култура“, който се реализира от Регионалния исторически музей в Русе. По проектът се предвижда провеждане на четири тематични работилници, посветени на няколко периода – Праистория, Римска епоха, Средновековие и Модерност. В тях ще се включат около 60 деца от четири учебни заведения и от Комплекса за социални услуги за деца и семейства.

Източник: Регионален исторически музей – Русе, 29.09.2019 г.