Пет отбора с деца от социални услуги, приемни семейства и ученици от Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас участваха в кулинарното състезание „Ти си ШЕФ-ът“, организирано от Министерството на труда и социалната политика, Община Бургас и Професионалната гимназия по туризъм. Събитието е част от Националната кампания „Мисията е възможна“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

„Последната фаза на деинституционализацията е обществото да приеме децата от услугите, защото те не са по-различни от всички останали. Децата от услугите не трябва да разчитат на благотворителност, а да ги научим сами да се справят с живота“, подчерта заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Заместник-министърът отбеляза, че в момента 495 деца живеят в 21 специализирани институции. Тя допълни, че домът за медико-социални грижи за деца е последната институция от стар тип в Бургас и предстои преструктурирането й. В общината ще бъдат изградени 6 нови социални услуги, сред които – Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, два Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, Център за обществена подкрепа, Преходно и Наблюдавано жилище.

Ястията на частниците бяха оценени от шеф Иван Манчев, който беше специален гост на събитието. От Професионалната гимназия по туризъм напомниха, че вратите на училището винаги са отворени за децата от услугите, които имат желание да развият кулинарните си умения.

Източник: МТСП, 22.02.2020 г.