Промените в Наказателно процесуалния кодекс (НПК) в частта за непълнолетните правонарушители, които Министерството на правосъдието предстои да внесе в Министерския съвет, предвиждат кратки срокове за разглеждане на делата с участие на деца.
Това заяви днес заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева– Русева в интервю за БНР.
Тя уточни, че в проекта за промени в НПК е намален максимално допустимият срок на мярка за неотклонение задържане под стража, спрямо непълнолетни, каквито са и международните стандарти. Регламентирани са и оценки на риска, който да подпомагат съдията при постановяване на конкретната мярката за неотклонение за всеки непълнолетен.
С тези промени се въвежда и институтът на сините стаи. Това са специални помещения, разделени с венецианско стъкло. От едната страна, в подходящо обзаведена среда, ще бъде настанявано детето – свидетел, което трябва да дава показания пред експерт по конкретно дело. Разпитът ще се наблюдава и слуша, чрез специална аудио техника, от съдия прокурор , адвокат, намиращи се от другата страна на стъклото. Те от своя страна, ще могат да задават въпроси към детето, чрез експерта, разясни заместник-министър Мичева – Русева.
„Съдът задължително изслушва децата в досег със закона, които са над 10- годишна възраст. Това са не само свидетелите на престъпления, но и деца, обект на осиновяване, на спор за родителски права и т.н. Идеята е да се провеждат възможно най-малък брой разпити на деца в специална среда и пред обучен съдия“, каза Мичева–Русева.
По думите й сега често се случва непълнолетните да бъдат разпитвани няколко пъти в продължение на години. Това безспорно дава негативно отражение върху психиката на детето.
Благодарение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и проекта „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие”, по който Министерството на правосъдието работи, се провежда обучение на общо 30 съдии, прокурори, полицейски служители и социални работници за работа с деца-подсъдими и деца-свидетели.
Те са подбрани от петте пилотни съдилища в страната – районните съдилища в Козлодуй, Варна, Пловдив и окръжните съдилища във Варна и в Пловдив, които се очаква да заработят през септември.
„Има заявки и от други съдилища, които искат също да се включат“, уточни заместник-министър Мичева-Русева.
Министерството на правосъдието подготвя и проект на закон за младежко правосъдие, който ще регламентира процеса, свързан с младежите правонарушители.
„Децата до18-годишна възраст са в трудна възраст, в която често емоциите властват на разума. С тези деца трябва специално да се работи, а не обезателно да бъдат пращани в корекционни центрове и да бъдат наказвани“ , подчерта Мичева–Русева. Тя уточни, че при разработване на бъдещите разпоредби се ползва международният опит в тази област.
„България е една от малкото страни в ЕС, която няма специален закон за детското правосъдие.
Проблемът с децата не бива да се подценява. Те са нашето бъдеще и ако не обърнем внимание сега, утре ще бъде късно“, подчерта заместник – министър Вергиния Мичева–Русева.
На въпрос за отпадане на тайната на осиновяването, тя заяви, че трябва да се даде възможност на хората, които търсят своя корен, да го намерят, като едновременно с това се спазват правата на биологичните родители, които желаят да запазят тайната и своята самоличност.
Новосформираната работна група в Министерството на правосъдието, занимаваща се с проекта за промени в Семейният кодекс, проучва международните практики в областта на осиновяването, за да се реши кой модел да бъде приложен у нас.

 

Източник: Министерство на правосъдието

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории