Децата от уязвимите групи в община Дупница, на възраст от 0 до 7 години, получават шанс за предоставяне на специализирани услуги за ранно детско развитие за 14 месеца по проект на Общината, съобщиха от администрацията. Кметът Методи Чимев е сключил договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с което срокът за изпълнение на проекта се удължава до 31 декември догодина, като е осигурен допълнителен финансов ресурс в размер на 299 768,70 лв.
592 деца и техните семейства са получили подкрепа досега за близо две години на изпълнение на първата част на проекта, чрез разкритите социални услуги.
Това е най-мащабният проект в областта на социалната сфера, допълниха от общинската администрация. За първите две години от неговата реализация от администрацията отчитат сериозен напредък по изпълнение на превенцията на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното им детско развитие и чрез подкрепа за дейността на интегрираните услуги за ранно детско развитие. По проекта бяха назначени и различни експерти за работа с децата и техните семейства – социални работници, медицински сестри, лекари, педагози.
След края на проекта услугите се предвижда да станат делегирани от държавата дейности.
Услугите, които продължават да се извършват напълно безплатно са ранна интервенция на уврежданията с капацитет до 30 деца от 0 до 7 г. и техните родители, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания и деца със специални потребности с капацитет до 30 деца с увреждания и деца със специални потребности, подлежащи на записване в първи клас, формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране, подобряване достъпа до здравеопазване и осигуряване на здравна детска консултация.

Източник: БТА, 03.12.2018 г.