Детска творителница за кукли в Бургас

От 1 до 5 юни в град Бургас ще се проведе Детска творителница за кукли. Събитието се организира от Сдружение „Усмивка“ и се продкрепя от Национален алианс за социална отговорност. Мероприятието е предназначено за деца, лишени от родителски грижи, настанени в дом Ронкали, както и деца от социално слаби семейства, посещаващи Център за обществена подкрепа Бургас. Целта на мероприятието е повишаване ангажираността на децата, осмисляне на свободното им време през лятото и подобряване на социалната им култура чрез общуване и участие в творчески ателиета чрез изработка на кукли от различни материали. Освен това чрез реализираните дейности ще се насърчи инициативността, творчеството и осмисли свободното им време и се създаде възможност за социална, толерантна и личностна адаптация и реализация.

 

За повече информация:

Сдружение с нестопанска цел „УСМИВКА“ – Гр. Бургас 8009
к-с „Меден рудник“ бл. 131 вх. Б ет. 3 ап. 2;
mitka_g@abv.bg; sdrujenie_usmivka@abv.bg
www.usmivkabg.org

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории