Без допълнителни документи за детски

Увеличението в месечната помощ за второ дете, което бе гласувано със Закона за държавния бюджет, влезе в сила от 1 януари 2014 г. Родителите няма да подават допълнителни документи за увеличението. Досега месечната помощ беше 35 лева за дете. От началото на тази година помощта само за второ дете стана 50 лева, а за другите деца в семейството остава 35 лева. Дирекциите „Социално подпомагане“ ще извършат служебно проверка на поредността на децата по действащите молби-декларации и ще издават нови заповеди за изменение на размера на помощта. При определяне поредността на децата се вземат предвид всички деца: родени, припознати, осиновени, доведени, заварени към момента на подаване на молбата декларация.

При едновременно раждане от майката на две и повече деца, помощта е увеличена от 52,50 лева на 75 лева за всяко дете. Остава изискването за подоходен критерий при отпускане на помощта, като средномесечният доход на член от семейството е 350 лева. Промяна има и при изплащането на месечните помощи за децата с увреждане, като от началото на 2014 г.те ще получават по 100 лева – двойният размер от размера на помощта, определен за второ дете. От 217 на 240 лева е увеличена и месечната добавка за деца с трайни уреждания, независимо от дохода на семейството. Размерът на еднократната помощ за живородено дете се запазва и през тази година и за първо дете е 250 лева, за второ 600 лева, а за трето и всяко следващо – 200 лева. За 2014 г. размерът на другите помощи по Закона за семейните помощи за деца се запазва.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории