Междуведомствената експертна работна група по деинституционализация

Пет неправителствени организации ще участват в Междуведомствената експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Р България”. Те бяха утвърдени от съпредседателите на комисията г-жа Ева Жечева и г-н Лазар Лазаров. Организациите, които ще се включат в работата на комисията са Фондация „Сийдър”, БАЛИЗ – Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, Национална мрежа за децата, Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца – ФИЦЕ – България и Фондация Лумос. Фондация „Сийдър“ и Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца – ФИЦЕ – България са членове на НАСО.

 

На основание заповед № РД-06-28/13.11.2013 г., на 08 януари 2014 г. междуведомствена комисията за избор на юридическите лица с нестопанска цел извърши преглед и преброяване на номинациите, постъпили от всички неправителствени организации, допуснати до изборната процедура, съгласно утвърдения Механизъм за избор на НПО, публикуван на интернет страницата на Държавната агенция за закрила на детето.

 

На база на резултатите, комисията извърши класиране и определи първите пет организации, които бяха предложени и утвърдени за участие в заседанията на Междуведомствената експертна работна група по деинституционализация на децата.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории