28.05.21 г.

Специализиран софтуер за допълваща и алтернативна комуникация помогна на шестгодишно дете да проговори. Детето e  постигналo този напредък и с подкрепата на специалистите от Дневен център „Развитие“, които работят в новия Дигитален център за социални услуги към фондация „За нашите деца“. Чрез специализирания софтуер децата се учат да говорят и да пишат, да изразяват мисли, чувства и желания, да подобряват общуването си и формират представа за света.

Първите 8 специалисти от фондацията са преминали обучение за възможностите на софтуера, сертифицирани са и го прилагат при деца с различни специални потребности. Новият Дигитален център и специализираният софтуер за допълваща и алтернативна комуникация дават надежда и увереност, че може да се помогне на деца със специални образователни потребности. По този начин децата, посещаващи центъра ще имат много по-големи възможности да достигнат до света и да изразят себе си, желанията си и всяка своя мисъл, да живеят по-качествено и да достигат пълния си потенциал на развитие.

Създаването на Дигиталния център е финансирано по програмата „Кризата като възможност“ на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София, с предоставена безвъзмездна финансова помощ по проект „Новите технологии в подкрепа на социалната работа с деца и семейства“.

Източник: Информационен портал за НПО