Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) организира дискусия по въпросите за психично-здравните грижи. Повод за събитието е проект „RECOVER-E: Мащабно приложение на психичноздравни грижи, базирани в общността, за хора с тежки психични заболявания в Европа“.
В дискусията са участвали психиатри, клинични психолози, представители на неправителствени организации и др. Участниците в събитието се обединяват около извода, че мобилната психичноздравна грижа е едно от липсващите звена в системата на психичноздравните грижи в България.

Представени са и резултатите от дейностите по проекта досега. Във връзка с това д-р Анна Джисова и Ивелина Халова от Центъра за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ в София са разказали как ще действат двата мобилни екипа, създадени по проекта. Във всеки от тях е включен психиатър, психолог, медицинска сестра, социален работник, както и човек, който е преживял тежко психично заболяване. По този начин грижата ще бъде съобразена с личния опит на човек, който най-добре познава болестта и нуждите на пациента.

90 пациенти в София ще бъдат обгрижвани от мобилните екипи. За да се потвърдят предимствата на този тип грижа, експертите от НЦОЗА ще наблюдават и отчитат резултатите, които в последствие ще бъдат сравнени със състоянието на друга също толкова голяма група пациенти, които получават само обичайната психиатрична грижа. Това ще даде основание новият модел за грижа да се утвърди и прилага в рамките на психичноздравната помощ в страната ни.

Целта на проекта е именно въвеждането на модел за предоставяне на услуги в общността в България и в още четири страни от Югоизточна Европа, с което да се подобри нивото на социално функциониране и качеството на живот на хора с тежки психични разстройства (шизофрения, биполярно разстройство, тежка депресия), пояснява проф. Пламен Димитров, зам.-директор на НЦОЗА.

В дискусията участва и зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, която заяви подкрепата си за въвеждането на модела на мобилна психичноздравна грижа. По нейните думи „нуждата от промяна в системата за психиатричноздравни грижи беше доказана от мониторинга върху всички структури, които се занимават с психичното здраве в България, проведен от Европейската психиатрична асоциация. За две години не сме постигнали голям напредък в промяната на системата, но създадохме работна група, която е на финала на изработването на Национална стратегия за психично здраве. В нея е залегнала патронажната грижа и създаването на мобилни екипи, които да работят в общността”.
Освен в България, проектът се провежда в Румъния, Северна Македония, Хърватия и Черна гора.

Източник: Български здравен портал, 31.10.2019 г.

Повече за проекта може да научите на страницата на Националния център по обществено здраве и анализи (МЗ) и тук.