По спечелен проект Дневен център „Капчици“ в Шумен предоставя безплатни услуги за децата до ноември включително, към което могат да бъдат включени още 5 деца. Центърът е за деца със специални образователни потребности на възраст от 7 до 18 години. Екипът се състои от логопед, психолог, социален педагог, социален работник и възпитател. Дейностите се финансират от фонд „Социална закрила“.

Източник: БНР, 28.08.2019 г.