07.04.21 г.

Проект за ремонтиране на бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) „Таню Войвода“ стартира в  Асеновград. Основната цел на проектното предложение е да осигури достъпна среда за развитие на новата социална услуга за лица с увреждания над 18-годишна възраст. Ще се създаде функциониращ Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания с капацитет 30 човека. От услугата ще могат да се възползват и техните семейства.

Ремонтът предвижда да бъде изграден асансьор, чрез който ще се осигури достъпност за хора със затруднена мобилност. Ще бъдат обособени зали за рехабилитация, за индивидуална работа и за арт- и трудотерапия, две спални помещения за предоставяне на заместваща грижа – едно за жени и едно за мъже и кабинети за специалистите.

Общата стойност на строително-монтажните работи (СМР) по обявената обществена поръчка е в размер на 333 126 лева. Ще бъдат изградени кухненски бокс и трапезария, санитарни помещения за потребителите и други. Към сградата има прилежащо дворно пространство, което ще може да се ползва от потребителите на услугата, като се предвижда да бъде поставена беседка и пейки за отдих.

Предвидени са и средства за закупуване на специализирано оборудване, което включва тренажор за пасивна и активна рехабилитация, пациентски лифтери, рехабилитационни уреди, шведска стена, стълба за рехабилитация, масажен стол и други.

Оглед на дейностите по ремонта направи зам.-кмета с ресор  „Хуманитарни дейности“ в Общината г-н Петър Петров.