На 12 юни в Смолян се проведе встъпителна пресконференция по проект „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
Общата стойност на проекта е 553 159.32 лв. с ДДС, а продължителността – 24 месеца от сключването на договора или до 12.12.2020 г. Проектът предвижда ремонт, който включва вътрешно преустройство на съществуваща сграда в Смолян (Тубдиспансер), обзавеждане и оборудване за разкриване на социална услуга Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства. За целта ще бъде извършено вътрешно преустройство на съществуващата сграда с отпаднало предназначение. За нуждите на Центъра ще бъдат използвани първият и част от втория етаж на сградата. Капацитетът на Центъра ще бъде 40 души. По данни на Регионалната здравна инспекция в Смолян с основна диагноза деменция в общината има общо 52 лица.

В резултат на изпълнението на проекта ще се допринесе за разнообразяване обхвата на социалните услуги за възрастни хора с увреждания, предоставяни на територията на община Смолян. Ще се осигури качествена грижа за тези хора с изграждането на социални умения и навици, придобиване на трудови и битови умения, чрез ангажиране активността на хората, посещаващи дневния център.

Източник: Пресцентър на Община Смолян, 12.06.2019 г.