Дневен център за стари хора и в Маломир

Общински съвет „Тунджа“ даде съгласие за разкриване на Дневен център за стари хора в с. Маломир като делегирана от държавата дейност, считано от 1 януари.2015 година. Извършеното от общинска администрация проучване, както и нагласите сред местната общност на община „Тунджа”, потвърждават необходимостта от разкриване на Център в с. Маломир с капацитет 20 ползватели и две щатни бройки персонал.
Ресурсното осигуряване на социалната услуга ще се извърши по натурални и стойностни показатели за делегирана от държавата дейности, в съответствие със стандартите, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет.
Откриването на Дневен център за стари хора – държавно делегирана дейност, е в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015, Годишния план за развитие на социалните услуги за 2015 г. и Общинския план за развитие 2014-2020 г.
В община „Тунджа” Дневните центрове за стари хора се утвърждават като изключително полезна социална услуга в общността, която спомага за ограничаване на институционалния тип грижа за хората от третата възраст и спомага за интеграцията им в общността. На този етап на територията на общината функционират дневени центрове за стари хора в с. Генерал Инзово и в с. Скалица.

 

Източник: Време

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории