Столична община е мотивирана да намери смели идеи, които разглеждат кризата като възможност, които намират креативен отговор на съвременните предизвикателства и търсят устойчиви решения на трудностите, причинени от пандемията от COVID-19. Смели идеи, които обединяват граждани, организации, бизнеси, институции в справяне с последствията от кризисната ситуация. Решения, които развиват общности, разпознаващи и готови да противодействат на езика на омразата и умишленото разпространение на информация, която насажда омраза и разделя обществото.

Развитието предполага не само  създаване на стратегии за оцеляване, но и за преминаване на следващ, по-развит и модерен етап, който дава възможности за адаптиране към новата среда и новите потребности, намира нови подходи за справяне с проблемите и превръща трудностите в решения. Етап, който  обединява общностите, събира ги за значими каузи и ги прави защитими от езика на омразата и фалшивата информация, водеща до напрежения между различни общности, между поколенията, между хората.

Програмата „Кризата като възможност“ финансира проектни идеи в две направления:

  • Направление 1: Дигитално адаптиране и постигане на устойчивост на организации. (Безвъзмездна финансова подкрепа на проект в размер до 20 000 лв.)
  • Направление 2: Развитие на общности (Безвъзмездна финансова подкрепа на проект в размер до 10 000 лв.)

Проектите ще бъдат подавани само по електронен път.

Насоки за кандидатстване по програмата „Кризата като възможност“ можете да намерите ТУК.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16 ноември 2020 г. до 17.00 ч. 

Източник: ngobg.info