Експертът Десислава Илиева от Фондация „За Нашите Деца“ представи добри практики за превенция на изоставянето на деца от техните семейства и реинтеграция, по време на кръгла маса на тема „Холистичен подход в работата със семействата по превенция и реинтеграция“, организирана от фондация „Лумос“. Събитието събра над 30 представители на неправителствения сектор, които споделиха и обсъдиха опита си по двете теми.

Десислава Илиева сподели с колегите си от сектора механизмите, по които работи фондацията, подхода й и ключовите послания, които се стремят да отправят към родителите в кризисна ситуация. Интерес предизвика фактът, че кризисната интервенция се поема от тях, а от Отдел „Закрила на детето“ много рядко ходят в родилните отделения и по-скоро разчитат на докладите им. Тя представи и „Насоки към семействата за постигане на сигурност при децата“ –инструмент, създаден съвместно с водещи международни и български експерти и доставчици на социални услуги, с финансовата подкрепа на фондация „OAK“.

„Доброто сътрудничество с ОЗД и партньори от сектора, дългите години опит, високата експертиза на целия екипа, индивидуалния подход към всеки случай са част от факторите, които спомагат фондация „За Нашите Деца“ да има висок процент успеваемост при предотвратяване на раздялата и реинтеграция,“ каза още Илиева. За първите 9 месеца на 2017г. успеваемостта при превенция на раздяла на новородено от биологичното семейство е 65%, при 48% за 2016 година.

Опита и идеите си споделиха и организаторите на събитието от фондация „Лумос“ и фондация „Надежда и домове за децата“.

източник: За нашите деца