Добри практики за превенция на изоставянето на деца с увреждания бяха дискутирани на кръгла маса

Добрите практики и проблемите при работа с деца и семейства в риск от изоставяне бяха дискутирани на регионална кръгла маса „Превенция на изоставянето и ранна интервенция за деца с увреждания“ във Варна на 18 юни. Форумът бе организиран от ДАЗД по проект „Подкрепа“, финансиран чрез ОП „Техническа помощ“. Участие в него взеха представители на държавните институции, областните и общинските власти и неправителствените организации в региона

Липсата на финансови възможности, лоши жилищни условия и недостатъчна подкрепа от близките и семейството са сред основните причини за изоставяне на новородени в област Варна. За първите девет месеца на 2013 г. в областта са регистрирани 62 сигнала за бебета в риск от изоставяне, което е 2 % от всички раждания за този период, показват данни от проверката на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/, съобщени на кръглата маса.

Проверката е установила, че от всички 25 162 деца, родени през първите 9 месеца на 2013 г. в област Варна, 224 са с увреждания или малформации, като за преобладаващата част от тях не е уведомен отдел “Закрила на детето”.

В община Варна е изградено добро сътрудничество между ДСП – Варна, МБАЛ „Св. Анна” и СБАГАЛ „Проф. Д-р Димитър Стаматов”, Община Варна, Сдружение “Цветно бъдеще” – Варна и Фондация „Карин дом” – Варна. Работи се за развиване на модел на ранна интервенция, който се фокусира върху семейството. Към Отдела за закрила на детето- Варна работи и екип за работа на ниво родилен дом. От 45 социални услуги на територията на община Варна 19 са за деца. Предвижда се изграждането на общински център за подкрепа на деца и семейства на стойност 1,68 млн. лева. Той ще работи за подобряване на училищната готовност на деца с увреждания до 7-годишна възрасти и на семейства с ниски доходи.

Презентирани бяха добри практики на територията на областта са училище за бъдещи родители, изнасяне на здравни беседи в училищата и в маргинализираните общности; извършване на скрининг на новородените за ранно откриване на заболявания; подкрепа за кърмене и психологическа подкрепа, родителска мрежа за подкрепа, ресурсна библиотека.

„Необходимо е всички институции да работят в синхрон за затваряне на входа на институциите, за да бъде постигната основната цел на Националната стратегия за деинституционализация – децата, отглеждани в институции да бъдат сведени до минимум“, подчерта ръководителят на проект „Подкрепа“ Михайлина Димитрова.

Участниците в кръглата маса се обединиха около предложението ранната интервенция да бъде изведена като приоритет в националната политика на България. Ако не се работи в партньорство между здравните, образователните и социалните институции, превенцията на изоставянето не може да бъде успешна, подчертаха експертите. Сред най-наложителните мерки са планиране на регионален принцип за изграждане на центрове за ранна интервенция при раждане на деца с увреждане; създаване на регистър на деца, настанени в услуга от резидентен тип; промяна в нормативната уредба с цел контрол върху докладването на всички случаи на новородени в риск; активна социална работа с биологичните родители, особено на недоносени деца и родените с различни увреждания; регламентиране на контактите на майката с новороденото по време на престоя му в неонатологично отделение с цел стимулиране на емоционалната връзка.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории