Добри практики за връщане на отпаднали деца в училище дискутираха в град Бургас

514 деца в Бургаска област са напуснали училище през изминалата учебна година. По този показател регионът е на шесто място по незавършили основно и средно образование ученици. Това стана ясно на организираната от Държавната агенция за закрила на детето междуведомствена среща на тема „Как да предотвратим отпадането на деца от образователната система?”, която се проведе на 9 юни 2014 г. в град Бургас.

В дискусията участваха представители на отдел „Бургас” на Главна дирекция „Контрол по правата на детето” на ДАЗД, РИО, на общинските администрации от област Бургас, на Регионална дирекция за социално подпомагане и дирекциите „Социално подпомагане” в областта, директори на училища, неправителствени организации.

На срещата бяха споделени добрите практики и действия за задържане на децата в училище. Постигнато беше и съгласие за подобряване на сътрудничеството между институциите от област Бургас, ангажирани в работата по проблема.

Според представените от РИО Бургас данни, повече от 50% от учениците са посочили като причина за отказ от обучение социални фактори. Други са останали извън образователната система заради езикова бариера, ранни бракове или наказания за липса на дисциплина, уронващи достойнството на детето. Само за първия срок на настоящата учебна година 109 ученици са спрели да ходят на училище.

„В община Бургас най-много деца, напуснали образователната система, има в кв. Победа. За да ги стимулираме да се образоват социалните работници се срещат с родителите и децата, а когато се налага ги подпомагаме финансово, чрез спонсори. Използваме и доброто влияние на авторитетни роми в тези квартали, за да мотивират децата“, споделиха експерти от бургаския регионален инспекторат.

Форумът е част от Националната кампания „2014 – година на правата на детето”, с която ДАЗД отбелязва 25-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории