Общинският съвет одобри критерии за определяне на хората с увреждания, имащи право на безплатен превоз по общинската транспортна схема в Добрич. Общината им осигурява безплатни карти за пътуване, като през 2017 година бюджетът за тази социална услуга бе 52 хиляди лева.

Досега такива критерии липсваха. Те ще създадат ясни правила и ще регламентират условията за издаване на картите за пътуване.

По докладната записка, внесена на сесията от кмета Йордан Йорданов, бе направена една промяна. По предложение на д-р Бисерка Пачолова от комисията по здравеопазване безплатни карти ще получават хора с намалена работоспособност над 70%, а не над 50%, както бе посочено първоначално. Мотивът бе, че гражданите с трудоспособност между 50% и 70% имат право на работа и могат да се придвижват самостоятелно.

Прие се и предложението да се прецизира регистърът на нуждаещите се, за да се знае колко средства са необходими за безплатния превоз и колко са хората, които ще се ползват от услугата. Посочено бе, че не всички са обхванати от клубовете на хора с увреждания, които всъщност изготвят списъци кой да получи безплатна карта.

източник: Дарик/ 29.11.2017 г