Нови услуги за деца с увреждания в Добрич

Сензорен кабинет за деца с аутизъм и зала за Монтесори терапия планират да разкрият в Дома за медикосоциални грижи за деца в Добрич /ДМСГД/, съобщава Дарик. Две зали с апарати за рехабилитация вече са оборудвани с уреди за магнитотерапия, електротерапия, ултразвукова терапия и парафин.

През новата година основните усилия и средства на ръководството ще бъдат насочени към обучението и квалификацията на персонала, обяви д-р Александрова, директор на институцията. Идеята е работещите в Дома да преминат ново обучение по профили, така че да бъдат актуално позиционирани. Специалист от Добрич в момента се обучава в детската болница за церебрално болни деца в столицата, а в Карин дом във Варна в края на януари ще преминат обучение 10 души от добричкия дом.

Общо 65 деца са настанени към днешна дата в ДМСГД – Добрич, като за 36 от тях се полагат денонощни грижи, а останалите посещават почасово Дневния център. Половината от обитателите на Дома са със сериозни заболявания и увреждания.

Сектор „Дневна грижа” се посещава от деца до 5 годишна възраст с различни заболявания – с двигателни проблеми, с латентни детски церебрални парализи, с увреждания на периферна и централна нервна система, със синдром на Даун и аутисти. За тях се грижи мултидисциплинарен екип от кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, педагози, психолози и диетолог. Всички тези услуги се обезпечават финансово и кадрово изцяло със собствен ресурс на Дома. В момента се обгрижват само деца от Добрич, но от идната седмица дейностите ще обхванат и семейства от региона. За тях услугата ще е седмична – от понеделник до петък децата ще получават безплатни денонощни грижи.

32 деца от Дома в Добрич са били осиновени през 2013 г., няколко от тях – в чужбина, в страни като САЩ, Испания и Кипър. От началото на 2014 г. в Дома не са приемани новородени от добричката болница – в случай на отказ от родителски права, децата се предлагат директно в приемни семейства.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории