Сензорен кабинет за деца с аутизъм и зала за Монтесори терапия планират да разкрият в Дома за медикосоциални грижи за деца в Добрич /ДМСГД/, съобщава Дарик. Две зали с апарати за рехабилитация вече са оборудвани с уреди за магнитотерапия, електротерапия, ултразвукова терапия и парафин.

През новата година основните усилия и средства на ръководството ще бъдат насочени към обучението и квалификацията на персонала, обяви д-р Александрова, директор на институцията. Идеята е работещите в Дома да преминат ново обучение по профили, така че да бъдат актуално позиционирани. Специалист от Добрич в момента се обучава в детската болница за церебрално болни деца в столицата, а в Карин дом във Варна в края на януари ще преминат обучение 10 души от добричкия дом.

Общо 65 деца са настанени към днешна дата в ДМСГД – Добрич, като за 36 от тях се полагат денонощни грижи, а останалите посещават почасово Дневния център. Половината от обитателите на Дома са със сериозни заболявания и увреждания.

Сектор „Дневна грижа” се посещава от деца до 5 годишна възраст с различни заболявания – с двигателни проблеми, с латентни детски церебрални парализи, с увреждания на периферна и централна нервна система, със синдром на Даун и аутисти. За тях се грижи мултидисциплинарен екип от кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, педагози, психолози и диетолог. Всички тези услуги се обезпечават финансово и кадрово изцяло със собствен ресурс на Дома. В момента се обгрижват само деца от Добрич, но от идната седмица дейностите ще обхванат и семейства от региона. За тях услугата ще е седмична – от понеделник до петък децата ще получават безплатни денонощни грижи.

32 деца от Дома в Добрич са били осиновени през 2013 г., няколко от тях – в чужбина, в страни като САЩ, Испания и Кипър. От началото на 2014 г. в Дома не са приемани новородени от добричката болница – в случай на отказ от родителски права, децата се предлагат директно в приемни семейства.