26.04.22г.

Социалните предприятия са специфична група предприятия, които отговарят на определени изисквания по отношение на целта и начина на организация на дейността. Комбинацията от социална цел и предприемаческа дейност ги превръща в специфичен субект, който действа на границата на публичната и бизнес сферата. Те са признати в много европейски страни, както и в политиките на Европейския съюз, като ефективен инструмент за постигане на устойчиви решения на основни обществени проблеми.

Настоящият доклад изследва актуалните нужди и предизвикателства пред социалните предприятия в България и Европейския съюз. Материалът също така съдържа и основни препоръки за визията на SEHUBS като центровете за съвместно създаване на социални предприятия като иновативен модел на европейско ниво.

Пълен текст на ДОКЛАДА – – -> Desk Research_SE_needs-analysis_Bulgaria

Източник: Български център за нестопанско право