Доклад на Eurofound за извънучилищните грижи в ЕвропаEurofound публикува доклад за извънучилищните грижи (OSC), в който се представят и резултатите от изследванията, проведени преди избухването на пандемията COVID-19 в Европа. Сред основните цели на доклада са да се осигури преглед на националните политики, свързани с извънучилищните грижи; да се предостави информация за приемането на OSC услуги, където е възможно; да се направи преглед на основните бариери пред предоставянето и приемането на OSC в държавите и т. н.

С целия доклад може да се запознаете ТУК.

Източник: EASPD, април 2020 г.