Доклад за България за 2020 г. в рамките на Европейския семестърДоклад за България за 2020 г., който се издава в рамките на Европейския семестър: оценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011.

Докладът включва теми като публични финанси и данъчно облагане; финансов сектор; пазар на труда, образование и социална политик; конкурентоспособност, реформи и инвестиции; екологична устойчивост.

С целия доклад може да се запознаете ТУК.