04.05.21 г.

Институт Отворено Общество – София проведе проучване сред жители на ромски квартали в страната за ефектите от пандемията от COVID-19 и противоепидемичните мерки в периода март – декември 2020 г. Проучването обхваща общо 10 места – включително 5, в които е бил въвеждан контролно-пропускателен режим по време на изследвания период, сред които: кв. „Изток“, гр. Кюстендил; кв. „Кармен“, гр. Казанлък; кв. „Надежда“, гр. Сливен; кв. „Шести“, гр. Нова Загора и с. Изгрев, общ. Венец. В другите 5 квартала, обхванати от проучването, не е бил въвеждан контролно-пропускателен режим, включително: кв. „Кошарник“, гр. Монтана; Ромски квартал, гр. Бяла Слатина; кв. „Свобода“, гр. Мъглиж; кв. „Странджа“, гр. Айтос; кв. „Предел“, гр. Благоевград.

„Ако вирусът не ни убие, гладът ще го направи“. „Затвориха ни като в концлагер“. „Как да си мием ръцете, като няма вода?“. Това показват част от анкетните проучвания сред ромското население в страната. Резултатите са обобщени в доклад „Ковид-19 в ромски квартали в България (март – декември 2020 г.)“, като сред основните наблюдения са и следните:

  • Мнозинството от анкетираните жители в изследваните места съобщават, че са информирани за съществуването на Ковид-19 и се страхуват от него, но в същото време около половината от тях заявяват, че нямат доверие на никого по отношение на информацията за вируса и не одобряват мерките за „затваряне“ на отделни квартали.
  •  Анкетираните в приблизително 2/3 от изследваните домакинства съобщават за загуба на доход или недостиг на средства за покриване на всекидневни нужди, включително за храна, по време на извънредното положение от миналата година. След края на извънредното положение същият проблем продължава да съществува при малко повече от половината от изследваните домакинства.
  • По време на извънредното положение само в 1/4 от изследваните домакинства всички, работили и преди въвеждането му, са запазили заетостта си.
  • Около 60% от анкетираните споделят, че по време на извънредното положение никой не е помагал на хора в общността, а след него този дял нараства на 73%.
  • Почти 1/5 от учениците в изследваните общности не са имали технически средства и никой не им е осигурявал учебни материали за участие във въведеното дистанционно обучение, а около половината от децата на възраст до 7 години в анкетираните домакинства са с нарушен график за имунизация в период от около 9 месеца на фона пандемията и свързаните с нея ограничителни мерки.

Целия доклад четете ТУК