Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) публикува доклад за качеството на живота и обществените услуги в ЕС – състояние, предизвикателства и перспективи. Публикацията представя синтез на проучвания и основни изводи по отношение на доверието в институциите и социалната кохезия; достъпа до и качеството на здравните и социалните услуги; влиянието на дигитализацията върху социалните услуги; достъпа до услуги за млади хора и мерките, насочени към интеграция на бежанците. В отделните глави на водещия доклад се разглеждат ключови обществени услуги, като се очертават и конкретни стъпки в посока подобряване на живота на всички хора в ЕС.

Доклада може да прочетете ТУК /англ. ез./.

Източник: Eurofound; EASPD, 02.2020 г.