Дом „Майка и дете“ в Русе става ясла

Част от сградата на улица „Искър“ 41, използвана от Целодневна детска градина „Ралица“ и вече закрития Дом за деца, лишени от родителски грижи „Надежда“, ще получи ново проедназначение. Това става ясно от предложения на администрацията на кмета Пламен Стоилов, които трябва да бъдат одобрени от местния парламент на заседанието му през този месец, за да станат факт.

От 2011 г. имотът се управлява от двете детски заведения. Постепенно обаче деинституционализацията ги замества с дневни центрове за деца и младежи с увреждания. Междувременно започва реализацията на „Комплексен подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“ в сградата на ЦДГ „Ралица“.

Проектните дейности предвиждат разкриване на АГ кабинет и полудневна група за обучение на деца и работа с родители в сградата на детската градина. Изискванията за достъп до медицинска услуга за възрастни и работата с възрастните родители налагат обособяване на отделен вход за достъп до здравните и образователните услуги. Във връзка с това се предлага помещенията, разположени на първия и втория етаж в дясното крило на сградата на ЦДГ „Ралица“ да се освободят, с цел избягване на пресичането на потоците от хора и тя да заеме равностойни на площ помещения, на втория етаж в лявото крило на сградата. Към момента Община Русе извършва и проектиране, с цел ремонт и реконструкция на така описаните помещения в сградата.

Изчислено е, че предвидените дейности по преустройство и промяна на предназначението на частите от сградата ще струват 10 500 лв.

Междувременно се планира и преустройство и промяна на предназначението на ет.2 от съществуващи сгради в квартал „Дружба 3“ на улица „Никола Й.Вапцаров“ 20 в детска ясла с две яслени групи и изграждане на външен асансьор“. Касае се за част от бившия дом „Майка и дете“, в който по проект се разкриват 7 нови здравни и социални услуги, а стойността на предвидените дейности е 10 200лв.

Средствата за двете преустройства следва да се осигурят от текущия бюджет на общината, функция „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност „Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие“, „Външни услуги“.

Изпълнението е по проекти по Българо-швейцарската програма, става ясно още от внесената докладна за корекция в бюджета.

 

Източник: Топновини

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории