Приета е Националната програма за 2014 г. за превенция и защита от домашно насилие

В следващия месец трябва да бъде подписан национален координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие. Това е записано в одобрената днес от правителството годишна Програма за превенция и защита от домашното насилие. Неговата цел е да въведе стандартизиран подход в изпълнението на дейностите от различните институции и да оптимизира взаимодействието им в подкрепа на пострадалите хора.
По отношение на превенцията Програмата предвижда разработването и въвеждането на превантивни програми сред деца от различни възрастови групи. Очаква се в резултат на изпълнението им своевременно да бъде идентифицирано домашното насилие над деца, а те да бъдат заучени на алтернативни на насилието модели на комуникация и поведение. Чрез електронните си страници различните ангажирани с проблема институции ще разпространяват инициативи, добри практики и механизми за защита на пострадалите. Ще бъдат организирани кампании за повишаване на обществената чувствителност към домашното насилие. В Програмата са включени също обучения на социални и медицински работници, доставчици на социални услуги, служители на МВР за повишаване компетентностите за разпознаване, оценка и оказване на квалифицирана интервенция в случаите на домашно насилие.
За разлика от предишни години, за успешното им реализиране и постигането на по-голяма прозрачност, ефективност и ефикасност при разходването на публични средства, през 2014 г. заложените в Програмата дейности са проектно финансирани. Средствата се осигуряват по Норвежкия финансов механизъм и от бюджетите на съответните министерства.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории