Община Лясковец получи финансиране за ново модерно оборудване на Домашния социален патронаж от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. 20 763 лева са отпуснати за проекта за подобряване на материалната база на патронажа. В община Лясковец вече очакват доставката на новото енергоефективно оборудване, което включва професионална електрическа печка, професионална пекарна на 2 нива, хладилни шкафове, фризери и картофобелачка.

В кухненския блок на Домашния социален патронаж всекидневно се приготвя храна за общо 150 човека – абонатите на Домашен социален патронаж на територията на всички населени места от общината, както и за потребителите на Дневен център за възрастни хора и ползвателите на Обществената трапезария, която функционира от седем години насам. В момента кухненският блок на Домашен социален патронеж е ангажиран и с пригогвяне на топъл обяд на 44 човека, от най-бедните семейства на територията на община Лясковец по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Лясковец“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

Проектът е разработен в отговор на острата нужда от подмяна на остарялото и амортизирано оборудване, с оглед на повишените изисквания към кухненския блок на Домашен социален патронаж за обслужване на по-голям брой потребители, както и постигане на ефективност на разходите за електроенергия, чрез осигуряване на ново енергоефективно оборудване, отговарящо на българските и европейските стандарти.

Състоянието на остарялото оборудване налага ежемесечни ремонти, като честите повреди нарушават режима на работа и навременното приготвяне на храната, както и безопасното съхранение на хранителните продукти. С реализацията на проектното предложение, община Лясковец поставя в приоритет социалните услуги в общността, като по този начин ще създаде условия за повишаване качеството на живот и социално включване на хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора.

Договорът за финансиране на проекта беше подписан на 3 юли т.г. от кмета на община Лясковец д-р Ивелина Гецова, като общата му стойност е в размер на 20 763 лева, от които 18 483 лева са предоставени от фонд „Социална закрила”, а собственото участие е в размер на 2 280 лв. Проектът следва да бъде приключен до края на октомври.

 

Източник: Дарик нюз

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

База данни за хора с увреждания в Евростат

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории