Домът в Просторно вече е социална услуга за възрастни

От деня, в който бе закрит Домът за деца с умствени увреждания в село Просторно, в сградата е открита нова социална услуга – съобщи изпълняващият длъжността директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“-Разград Виолета Тодорова.

Центърът за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства в с. Просторно, общ.Разград функционира като държавно делегирана дейност.

Социалната услуга е обособена на първия етаж от сградата на бившия Дом за деца с умствена изостаналост. След извеждане на децата и младежите от е извършен ремонт и освежаване на помещенията в сградата. Осигурена е подходяща среда за потребителите, близка до семейната.

Социалната услуга е с капацитет от 14 места. Към момента, със заповеди на директора на Дирекция ”Социално подпомагане” -Разград са настанени 3 лица с психични заболявания.

Това е първата разкрита социална услуга за лица с психични заболявания на територията на област Разград.

С разкриването й се цели осигуряване на адекватни социални услуги, в среда близка до семейната и осигуряване на условия за по-пълноценен живот на лицата с психични разстройства – обясни Тодорова.

 

Източник: Топновини

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории