Домът за деца в с. Дрен преустанови дейността си

От началото на юни т.г. преустанови дейността си Домът за деца, лишени от родителска грижа „Радост“ в с. Дрен, община Радомир. Закриването на тази институция с капацитет 15 места бе залегнало в съвместен план на Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Община Радомир, то е включено в стратегиите за развитие на социалните услуги на тази община и на област Перник.

Със заповед на изпълнителния директор на АСП от декември м.г. бе прекратено настаняването на деца в този дом, съгласие за закриването му дадоха и общинските съветници в Радомир в края на май т.г., когато там вече нямаше нито едно дете. Предпоставка за закриването на дома в Дрен са разкритите социални услуги в общността, развитието на приемната грижа в общините Радомир и Перник, функционирането на SOS Детско селище на територията на общността.

Закриването на домовете за деца, лишени от родителска грижа, е планиран процес и неговото изпълнение обединява усилията и действията на всички държавни институции и гражданския сектор. През миналата 2013 г. бяха закрити 14 специализирани институции за деца, а от началото на 2014 г. – три дома за деца, лишени от родителска грижа. Закритите институции през 2011 г. са само 2, през 2012 г. – 5.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории