От офиса на Националната агенция за приходите /НАП/ в Добрич напомнят на гражданите, които декларират доходите си за изминалата година, че могат законно да намалят данъчните си основи и съответно да платят по-малък данък, ако са правили дарения през 2013 година. С до 15% може да се намалят данъчните основи при дарение за културата или с до 50 на сто при дарение в полза на фондовете за асистирана репродукция или за лечение на деца. Даренията в полза на детски ясли, градини, училища и други образователни институции също могат да намалят данъка, включително в случаите, когато са в натура. Ограничението е, че тези дарения могат да са на стойност не по-висока от 5% от данъчната основа за съответната година и трябва да са придружени с документи. Данъците могат да се намалят законно и с направени през изминалата година вноски по застраховки „Живот”, и със закупуване на осигурителен стаж.
Важно е да се знае, че общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65% от сумата от годишните данъчни основи. Повече информация за данъчните облекчения е публикувана на електронната страница на НАП. Срокът за декларирането на доходите на физическите лица е 30 април.

 

Източник: Добруджанска трибуна