07.05.21 г.

Постановлението за одобряване на допълнителни разходи от 120 млн. лв. по бюджета на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за 2021 г. беше прието от правителството. Отпуснатите средства ще се използват за покриване на разходите по мерките „Заетост за теб“, „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19, „Запази ме“ и „Родители в заетост“.

Средствата ще се изплащат от Агенцията по заетостта. Допълнителният финансов ресурс е осигурен за сметка на преструктуриране на средства по централния бюджет за 2021 г. Правителството одобри и допълнителен трансфер от 117,1 млн. лева по бюджта на Националния осигурителен институт (НОИ). Средствата ще се използват за изплащане на компенсации за запазване на работните места в засегнатите от пандемията икономически сектори по мярката 60 на 40.

Източник: Министерски съвет