14. 10. 21 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 (ОПРЧР) очаква допълнително разпределение на средства за България за 2022 г. Средствата ще бъдат насочени от инструмента REACT-EU за възстановяване на икономиката от пандемията от COVID-19.

Европейската комисия ще осигури и разпредели финансирането до края на 2021 г. Допълнителните средства ще залегнат в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за 2022 г. При изясняване на точния размер на допълнителното финансиране Управляващият орган на програмата ще публикува предложението за планиране на мерките и проекта на ИГРП за 2022 г.

Общата сума по този инструмента REACT-EU е 50 млрд. евро, като държавите от Европейския съюз ще могат да използват основната част от тях – 37,5 млрд. евро през 2021 година, а останалите – през 2022 година. Първото плащане по схемата беше извършено в края на юни. Крайният срок за ползването на средствата е 31 декември 2023 година.

Част от проектите, финансирани със средства по този фонд, са свързани с покупка на допълнителни ваксини срещу коронавируса (Португалия), изграждане на ИТ системи за здравеопазването (Словения), ново оборудване за болници (Чехия), подкрепа за малки предприятия за цифровизацията (Швеция, покупка на учебни пособия (Австрия и Румъния), материална подкрепа за уязвими граждани (Естония, Люхембург, Франция) и т.н.

Източник: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“