Община Добрич – лидер в достъп до информация

На 2 април 2014г. Програма Достъп до Информация представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност ‘2014 и първата Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините. С най-висок резултат е Община Добрич с 58 точки. Сред централните органи на изпълнителната власт на първо място се нарежда Министерство на отбраната. Държавна агенция за закрила на детето се класира първа сред държавните агенции.

Проучването е направено в периода от 3 февруари до 3 март 2014 и са проучени и оценени 534 страници на 535 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт. В рамките на проучването са подадени 535 електронни заявления с искане за предоставяне по електронен път на копие от последния договор за обществена поръчка за 2013. Целта на проучването, което ПДИ провежда от 2006 насам, е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Фокус на проучването за 2014 е финансовата, бюджетната прозрачност и интегритета. За целта в модула на проучването бе интегрирана специална нова секция с индикатори. Нивото на прозрачност тази година бе оценявано с точки по 66 (75 за общините) индикатора, като възможният максимум е 69,4 (82,4 за общините). 

За още по-добро онагледяване на състоянието на активната прозрачност в България, освен актуализиран Рейтинг на институциите за 2014, резултатите се визуализират в Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините. Сравнителен Рейтинг на институциите, проследяващ резултатите от 2012, 2013 и 2014, показва развитието на активната прозрачност на институциите в България. Всички рейтинги и показатели можете да видите ТУК.

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории