Dundee Precious Metals финансира Библиотека на играчките и центрове за семейно консултиране

Фондация за децата в риск по света (WWO) и Dundee Precious Metals си партнират, за да предоставят услуги за ранна интервенция в помощ на деца в три общности в България. WWO работи в България от 2004 г. и се заема с проблеми като изграждането на привързаност и забавяне в развитието на деца, живеещи без родителска грижа. През 2008 г. WWO разработва програма, фокусирана върху играта като ресурс за подкрепа на взаимоотношенията между полагащия грижи и дете, с която цели да обърне внимание на децата в риск и техните специални нужди по време на развитието им. Структурата на проекта е базирана на идеята за Библиотека на играчките, която включва оборудване със стимулиращи играчки и образователни материали, които да помогнат на децата да достигнат своя потенциал за развитие чрез игра.

„За първи път се свързах с Дънди през лятото на 2012 г., когато се запознах с техния КСО мениджър, Джон Хейсин, на годишните срещи на спомоществователите на WWO в Канада. Скоро след това, вече в България, се срещнах с Джон и с Алекс Нестор, тогавашния председател на Фондация Дънди, за да обсъдим начини за подобряване на живота на децата в общностите, където работи Дънди. Резултатът от това е едно чудесно сътрудничество,” сподели д-р Джейн Арънсон, Основател и Директор на WWO.

Близо 50% от децата, живеещи в условията на резидентна грижа, са от ромски произход и родителите им са ги изоставили поради бедност, липса на жилища, липса на образование или невъзможността да се грижат за здравните нужди на малките. Системата за социални грижи за деца в България в момента е в третата година от петнадесетгодишен период, през който е запланувано да се закрият институциите за деца, да се върнат деца в семействата и да се разработи система за приемна грижа, като същевременно се предоставят социални услуги в подкрепа на благосъстоянието на децата. В община Шумен, правителството стартира първите центрове за семейно консултиране, които, чрез социални дейности, образование и здравеопазване, целят да предотвратят изоставяне на деца. Тези центрове предоставят както консултации и курсове за бъдещи родители, които да стимулират привързване към новородените, така и групови занимания за деца в училищна възраст, които ще помогнат за тяхното образование и социалната ангажираност. Центърът за семейно консултиране в град Нови Пазар, където всяка година са били изоставяни средно до 15 деца, съобщи, че през първата година от откриването му няма изоставени деца, а две деца са прехвърлени директно в приемни семейства.

Със средства от Dundee Precious Metals Inc., WWO ще създаде Библиотеки на играчките в 3 центъра за семейно консултиране в Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав, които ще обслужват деца от 0 до 7 г. и техните семейства. Тези библиотеки за играчки са предвидени така, че да подобрят и засилят ангажираността на полагащия грижи през годините преди детето да тръгне на училище. Те ще служат за основен ресурс, който да помага на родители и други членове на семейството да отглеждат успешно децата си у дома.

 

Източник: csr.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории