Проектите „Медея“ на сдружение „Легал арт център“ и „Виждам чрез музика“ на фондация „Музика за България“ са сред 30-те лауреата от 25 страни, спечелили Наградата за европейски гражданин за 2020 г. Отличието има символично изражение и се присъжда от Европейския парламент на граждани или организации за осъществени от тях проекти, спомагащи за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство и интеграция между гражданите на държавите членки и за подпомагане на сътрудничеството в областта на културата.

Представителите на отличените проекти ще получат почетен медал по време на тържествената церемония по награждаването, която ще се проведе най-напред на национално ниво, а след това всички европейски лауреати ще бъдат поканени на централна церемония по награждаването в Брюксел или Страсбург, насрочена за ноември 2021 г., съобщават от Евроепсйкия парламент в София.

Проектът „Медея“ на сдружение „Легал арт център“, представлявано от актрисата Снежина Петрова, включва работа с деца от различни етнически групи и разглежда темата за толерантността и други европейски ценности не само като говори за тях, но и като ги разгръща чрез мащабен театрален продукт, който дава възможност за обединяване на местната общност в едно колективно преживяване.

Другият лауреат на наградата от България проектът „Виждам чрез музика“ е представляван от Мелина Крумова. Неговата мисия е да развива музикалното образование и култура и да предоставя иновативни възможности за хора в неравностойно положение, които искат да се занимават с музика. Проектът на фондацията предлага програма за музикално образование, адаптирана за деца и младежи със зрителни проблеми и е победител в конкурса за социални предприемачи „Промяната“ 2018/2019.

Предишни лауреати на Наградата за европейски гражданин на ЕП от България са архимандрит Партений Фидановски (2018 г.), Мариана Пенчева и Иван Николов (2016 г.), народно читалище „Бъдеще сега 2006“ (2015 г.), доброволците от СУПЦ Варна и журналистът Христо Христов (2014 г.), акад. Валери Петров и д-р Милен Врабевски (2013 г.), Петър Петров, механик на кораба „Коста Конкордия“ (2012 г.).

Източник: Европейски парламент