28.05.21 г.

Комплекс за социални услуги за деца “Дъга“ и за пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра” ще бъдат разкрити в Добрич, което става възможно с решение на Общинския съвет в града. Комплексът за социални услуги за деца „Дъга” ще обединява част от услугите, които се предлагат, а именно Центровете за настаняване от семеен тип 1, 2 и 3 и този за обществена подкрепа.

Вторият комплекс ще обединява следните социални услуги – двата дневни центъра за деца и за пълнолетни с увреждания, Центъра за социална рехабилитация и двете защитени жилища за пълнолетни лица с умствена изостаналост. Очаква се комплексите за започнат своята работа на 1 юли тази година. Служителите в тези услуги ще запазят работните си места.

Източник: Община Добрич