Два нови центъра за деца с увреждания отвориха врати в Хасково

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева и кметът на Община Хасково Георги Иванов откриха два Центъра за настаняване от семеен тип. В тях вече живеят 24 деца и младежи с увреждания от специализираните институции в Луковит, Кърджали, Стара Загора, Хасково, с. Видраре, с. Петрово, с. Кермен и с. Сладък кладенец. Тези центрове са символ на промяната на обществото ни, на това което искаме да дадем на всички деца, на стремежът ни да осигурим социални услуги в подкрепа на семействата, за гарантиране на необходимата грижа за децата. Благодаря на най-важния ни партньор в процеса на деинституционализация на децата с увреждания – общините, за това, че припознаха своите отговорности и заедно променяме средата, заяви г-жа Жечева при откриването на центровете.

Двата центъра за деца с увреждания, които откриваме днес, са нов етап в развитието на социалната политика на общината, ние имаме опит и сме доказали, че можем да управляваме добре социални услуги, заяви кметът Георги Иванов.
44 са децата с увреждания, които напуснаха институциите и вече ползват новите услуги в област Хасково. Освен двата центъра в областния град, центрове за настаняване от семеен тип вече функционират в Димитровград и Харманли. Председателят на ДАЗД посети и тези два центъра и разговаря с екипите за управление. Тя обсъди с тях и с представители на общините организацията на работа, осигуряването на образователните и здравни потребности на децата, потребностите от обучение и подкрепа на екипите.
Центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища в Област Хасково са изградени в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. Финансират се от ОП „Развитие на човешките ресурси”, Операция „Да не изоставяме нито едно дете”. Компонент 1 от тази операция се изпълнява от ДАЗД чрез проект „Детство за всички”, по който бяха извършени оценки на състоянието на настанените в институции деца с увреждания, грижата, от която се нуждае всяко от тях, връзките им с родители или значими възрастни, възможностите за реинтеграция. Проектът финансира и подготовката на персонала и на децата за настаняване в новите услуги.

Компонент 2 от операцията се изпълнява от общините и осигурява финансиране на новите услуги. Целта му е да осигури устойчив модел на деинституционализация на деца с увреждания.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории