Две години от откриването на „Синя стая“ в Пловдив

Комплексът за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ организира кръгла маса на тема „Две години „Синя стая“ – постижения и предизвикателства“, което се състоя на 25 юни в сградата на Центъра за обществена подкрепа, ул. „Неофит Бозвели“ №38. На кръглата маса присъстваха прокурори и съдии от Окръжен и Районен съд – Пловдив, от Районните прокуратури в обхвата на действие на Окръжна Прокуратура – Пловдив, представители на РУП, специалисти от Дирекция „Социално подпомагане“ от Пловдив и областта, представители на Държавната агенция за защита на детето и Община Пловдив. Георги Титюков – зам.кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика, ще открие кръглата маса.

Срещата имаше за цел споделяне на практиката в Пловдив по отношение на децата, жертви или свидетели на насилие, участващи в правни процедури, определяне на силните и слабите страни в процеса на изслушването на децата, както и възможностите и насоките за подобряване на работата.

От откриването на „Синята стая“ през юли 2012 г. до момента са постъпили 33 искания за изслушване на деца, участници в правни процедури. Поводите, поради които са получени искания за разпит, са: жертва на насилие – 13 /физическо – 1 дете, сексуално насилие – 6, блудство – 6/; свидетели на убийство – 5; свидетели на блудство – 3; свидетел на кражба – 1; свидетели на физическо насилие – 2; спор за родителски права – 9.

В КСУДС има обучени 8 специалисти за работа с деца, които са свидетели или жертви на насилие. Те получават периодични надграждащи обучения и супервизия, за да могат да развиват уменията и компентенциите си в тази сфера.

Усилията на екипа са насочени към гарантиране правата на децата, участващи в правни процедури, чрез осигуряване на щадящи условия – подготвени специалисти, подходяща материална среда и не на последно място оказване на подкрепа, съобразно индивидуалното развитие на всяко дете, която да доведе до даване на възможно най-достоверни и годни показания за нуждите на процеса.

През 2011 г. Министерския съвет одобри Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето, а по късно и Пътната карта за нейното изпълнение.

 

Източник: news.plovdiv24.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории