11.09.21 г.

Община Елена се нуждае от две нови социални услуги, а именно Център за хора с интелектуални затруднения и Дом за стари хора. Това стана ясно след проведената онлайн работна среща за картиране на социалните услуги в област Велико Търново, която се организира във връзка с финализирането на националната карта на социалните услуги за програмния период 2021-2027.

По време на дискусията кметът на Община Елена инж. Дилян Млъзев и зам.-кметът по хуманитарни дейности Десислава Шопова са мотивирали необходимостта и значителната степен на готовност за откриването на две нови социални заведения. Едното е Център за грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения, за който да се ползва закритият преди 5 г. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Илаков рът, с капацитет 24 лица.

Втората услуга е Център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания (дом за възрастни хора), който да се помещава в реновираната сграда на бившия Дом за деца и ученици в с. Тодювци, с капацитет 48 лица. Сградата разполага с 24 двойни стаи, всяка от които с отделен санитарен възел, кухненски блок, помещения на етажите за трапезарии и други дейности на потребителите.

По информация на дирекция “Социално подпомагане” Велико Търново към 31.08. за община Елена 19 лица са заявили желание за настаняване в Дом за възрастни хора, а 3 лица имат необходимост от квалифицирана помощ като пълнолетни с психични разстройства. Двете предложения са включени в протокола, който областната управа ще отправи до Министерството на труда и социалната политика заедно със съответните мотиви. Окончателният вариант на Националната карта ще бъде приет от Министерски съвет в срок до 12 месеца от публикуването на резултатите от тазгодишното преброяване на населението. Предвижда се ремонтът и преустройството на сградите за новите услуги да се финансират по Плана за възстановяване и устойчивост, след което те да функционират като делегирана от държавата дейност.

Източник: Община Елена