www.pexels.com

След заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Столичния общински съвет стана ясно, че на територията на общината ще бъдат открити две нови социални услуги – Център за обществена подкрепа и Център за работа с деца на улицата.

В интервю за Радио София Минка Йовчева – директор на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ към Столична община, уточни, че целта е да се подкрепят неглижираните деца и семействата в риск и да се осигури продължителна работа на специалисти с тях, за да се повиши родителският капацитет, да се установи конкретната необходимост от подкрепа и да може да се реагира комплексно и адекватно за разрешаване на проблемите.

Предстои да бъде обявен конкурс за извършване на услугите от изпълнители, които разполагат със специалисти, сграден фонд и оборудване.

Йовчева припомни, че още преди 9 години Столичната община е насочила специално внимание към проблема с децата на улицата. Бил е сформиран мобилен екип към Дирекция „Социално подпомагане“ в район „Оборище“, който още работи, денонощно е на разположение, приема сигнали, прави обходи и пр.

Разговора с Минка Йовчева може да чуете ТУК.

Източник: БНР, 21.01.2020 г.