Две нови социални услуги за възрастни и хора с увреждания ще има в Габрово. Общината ще получи 541 хиляди лева по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Ще бъдат създадени центрове за грижа за лица с деменция и за възрастни хора, които не могат да се обслужват сами.

Центровете ще се помещават в преустроените етажи от сградата на бившия дом „Майка и дете“ в квартал „Велчевци“. Грижата ще е 24-часова и ще се предоставя на 30 души – възрастни над 65 години, хора с увреждания и с деменция. Сега те са в специализирани институции или са в списъците на чакащи за социална услуга, уточни Въгленова.

Средствата ще са за подбор, наемане, обучение и възнаграждения на персонала, ще бъде закупено оборудване и обзавеждане на центровете. Настаняването на хората ще започне от месец септември. Издръжката на двете услуги през първата година ще се покрие от проекта, а след това общината ще кандидатства за делегирани от държавата дейности.
Срокът за изпълнение на проекта е 16 месеца.

Източник: Община Габрово