Център за работа с деца на улицата ще бъда създаден в Кюстендил. Решението беше взето от общинските съветници. Центърът е вид социална услуга, за която община Кюстендил ще поиска да бъде финансирана като делегирана от държавата дейност и е залегнала в годишния план за развитие на социалните услуги за 2016 година. Предвижда се центърът да заработи в ромския квартал „Изток” от средата на следващата година с капацитет от 15 потребители и численост на персонала, съгласно методиката за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Общинският съвет прие предложението на кмета Петър Паунов, да бъде създаден Център за обществена подкрепа в ромския квартал „Изток”, който ще представлява социална услуга в общността и ще се финансира като делегирана от държавата дейност. Неговият капацитет ще бъде от 40 души. С помощта на услугата ще се прекъсне порочният кръг „бедност-необразованост-маргинализация-бедност”, като се подобри жизнената среда на семействата, образованието на децата, осигури достъп до социални и здравни услуги.

 

Източник: Агенция Фокус

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории